4/04/2013

...

Ediləsi o qədər iş, deyiləsi o qədər söz, yaşanılası o qədər şey var ki..

Amma vaxt qum kimi sürüşüb gedir ovuclarımızdan. Hər şeydə olduğu kimi, vaxtın da bərəkəti qalmayıb..