6/14/2012

...

Aha, mən insanları bircə saniyənin içində sevə, eləcə də bircə saniyənin içində silə bilirəm. Bu heyran olduğum xasiyyətimdir, nə yalan deyim.

Səni də bircə anın içində silə biləcəyimi bilsəydim, bu illər boşa getməzdi. Amma alındı, sən də silindin.

Mənim sevimli Taqorum isə deyir, "Река истины протекает через каналы заблуждений."

Belə..