2/28/2011

R. Taqor

Məni bu dünyada sevənlər hər vasitə ilə əllərində saxlamaq istəyirlər. Amma sənin eşqin elə deyil, - sənin eşqin onların sevgisindən güclüdür, həm də azadlığımı əlimdən almır.
Məni sevənlər, onları unutmayım deyə, məni əsla tərk etmirlər. Amma günlər gəlib keçir, sən hələ də gözə görünmürsən.

Öz dualarımda sənin adını çəkmirəmsə də, səni öz qəlbimdə daşımıramsa da, amma sənin mənə olan məhəbbətin, mənim məhəbbətimi gözləyir.

R.Taqor

No comments:

Post a Comment