2/01/2011

Suriya - Əməvilər məscidi

Suriyanın Dəməşq şəhərində yerləşən qədim və böyük məsciddir.  Əməvilər məscidi hələ e.ə 4 əsrdə Roma imperatoru Feodosi tərəfindən tikilib. Lakin sonradan Əməvilərin Suriyanı işğal etməsiylə bura məscid olub. Buna baxmayaraq oz memarlıq üslubunu qoruyub saxlayıb. Məscidi ziyarət edərkən müsəlman məscidlərinə xas olmayan sütunlar, divar naxışlarına rast gəlmək olar. Məsciddə 4 minarə mövcuddur. Məscidin Minarələrindən biri İsa peyğəmbərin adını daşıyır məhz inanclara görə İsa peyğəmbər həmin Minarədən göydən yerə enəcəkdir. Hz.Məhəmməd peyğəmbərin adını daşıyan minarə isə 1184-cü ildə inşa olunub. Bundan savayı Məsciddə Zəkəriyya peyğəmbərin oğlu Yəhya peyğəmbərin qəbrini də göstərmək olar. Məscidin yaxınlığında səlibçilərə qarşı vuruşmuş misirli Səlahəddin Eyyubinin məqbərəsi var. Beləki o, 1193-ildə Dəməşqə gəlmiş və burada vəfat etmişdir.
Mən 2007-ci ilin dekabr ayında Suriyada qaldığım 2 gün ərzində Əməvilər məscidini də ziyarət edib xeyli şəkil çəkə bildim. Buyurub, baxa bilərsiniz.

No comments:

Post a Comment