3/05/2011

Elif Şafak - Siyah süt


"Bu kitap okunur okunmaz unutulmak için yazıldı. Suya yazı yazar gibi..." - deyə yazır Elif Şafak kitabın başlanğıcında. Mən də oxudum və unutdum... Amma, "yaxşı ki oxudum" deməyə də bilmirəm...

No comments:

Post a Comment